השמירה על בטיחותם של עובדים במקום עבודתם ובמהלך ביצוע תפקידם מוטלת במידה רבה על כתפיו של המעסיק ממונה הבטיחות בארגון מסייע בידי המעסיק לעמוד בדרישות החוק השונות מייעץ למעסיק כיצד ניתן למזער סיכוני תאונות עבודה.

קורס ממונה בטיחות ואחריות המעסיק

בהתאם לחוק בישראל חובה על ארגונים ומפעלים המונים 50 עובדים ומעלה למנות ממונה על בטיחות בעבודה.
כתב המינוי המעגן את היקף שעות עיסוקו של הממונה בארגון נקבעים ע"י גורמי הפיקוח במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית -משרד העבודה.

 

הכשרת ממונה בטיחות

ממונה בטיחות בישראל הינו מקצוע המעוגן ומוגדר בחוק, תפקידי ממונה הבטיחות וסמכויותיו מפורטים ב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה – ממונים על בטיחות" ביניהם הדרכה בנושאי תקנים וחוקים בטיחותיים, סיוע שנואי גיהות תעסוקתית, ארגונומיה, הגברת המודעות בנושאי בטיחות ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו;

ניהול מערך בטיחות בארגונים מהווה אתגר – הן לארגון והן לעומד בראש מערך הבטיחות, לכן בעת בחירת מוסד ההכשרה לקיום קורס ממונה בטיחות יש לקחת  מספר פרמטרים:

 • ניסיון של מוסד ההכשרה בביצוע קורס ממונה בטיחות בעבודה
 • סגל ההוראה בקורס
 • אחוזי ההצלחה בוועדות ההסמכה בתום הקורס
 • ליווי אישי ומקצועי לחניך בעת הכנת פרויקט הגמר
 • תצורת החזרה על חומר הלימוד ואופן הכנת החניך לוועדת ההסמכה בשימת דגש על נושאי הלימוד העיקריים והקניית שיטות למידה אפקטיביות.
 • מתן עזרי למידה המקיפים אל כלל נושאי הלימוד בקורס

קורס ממונה בטיחות בעבודהלחברת בוב בטיחות ובטחון יתרון רב וניסיון בקיום קורסי ממונה בטיחות מעצם היותה חברה המספקת שירותי ממונה בטיחות למפעלים וארגונים שונים, החברה קיימה עד כה עשרות קורסי ממומנים על בטיחות, הקורסים המועברים בחברה מבוקרים ע"י מערכת איכות לניהול השירות.
סגל ההוראה כולל את טובי ובכירי המרצים העסקים בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

שיטות ההוראה בקורס מתעדכנות בכל זמן וכוללות מגוון פתרונות הדרכה מתקדמים.

 

קורס ממונים על בטיחות מיועד:

תנאי סף לקבלה לקורס ממונים על בטיחות :
לטכנאים, הנדסאים ומהנדסים בעלי ניסיון וותק בתחומם וכן לבעלי תארים בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם.


תכני קורס ממונה בטיחות מסדרים בנוהל מוסדות הכשרה של מנהל הבטיחות  

נושאי לימוד עיקריים בקורס:

 • גידור מכונות
 • בטיחות בחשמל
 • שיטות ריתוך
 • עבודות בנייה ובנייה הנדסית
 • מערכות פנאומטיות והידרואליות
 • ציוד מכני הנדסי על סוגיו
 • מבואות לתהליכי יצור וחוזק חומרים
 • חוקים ותקנות בבטיחות
 • עבודה בגובה
 • כלים מתקדמים טעוני בדיקות (בודק מוסמך)
 • סיכונים כימיים וביולוגיים
 • סיכוני אש ואחסון
 • תנאים סביבתיים פיזיקאליים
 • גהות ובריאות תעסוקתית
 • הגורם האנושי והגנות על העובד
 • גופים ומוסדות העוסקים בבטיחות וגהות
 • המערכת החוקית והמשפטית (חוקים ותקנות בבטיחות)
 • אחריות משפטית (מנהלי, אזרחי ופלילי)
 • ארגון וניהול בטיחות וגיהות
 • ניהול בטיחות וניהול סיכונים
 • במסגרת הקורס – התנסות בהמחשה בסיורים ומבחנים


משך קורס ממונים על בטיחות:

סה"כ 291 שעות לימוד + 40 שעות הנחיית פרויקט גמר


מתכונות לקיום קורס ממונה בטיחות במכללת בוב בטיחות:

לנוחיות הלומדים מס' מסלולי הכשרה הנפתחים בהתאם לצרכי החניכים:

 • קורס חד שבועי, בין השעות 08:30-15:45. משך הקורס כ-10 חודשים
 • קורס מרוכז בימים א'-ד', בין השעות 08:30-15:45. משך הקורס כשלושה חודשים
 • קורס ערב – שני מפגשים שבועיים בין השעות 16:00-20:30. משך הקורס כ- 10 חודשים
   

לפרטים נוספים ושיחה עם נציגי המכללה ניתן ליצור קשר ישירות עימנו:

מייל: sivan@bob.co.il

טלפון :089263764

 

*הערה - משך קורס ממונה בטיחות בעבודה - 334 שעות
             מתוכן 294 שעות פרונאליות ובנוסף 40 שעות הכנת פרוייקט.