תוכנית לניהול הבטיחות לפי התקנה החדשה, מטרתה לקבוע קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית .

 

חוק "ארגון הפיקוח על העבודה" מחייב הכנת "תוכנית לניהול בטיחות", הכוללת נושאים כגון: תוצאות סקר סיכונים, נושאי תפקידים והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות והגהות, מערך נהלי הבטיחות והבריאות, פרוט הדרכת הבטיחות המתוכננת להינתן, רשימת בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקות ציוד, נהלי חירום, ועוד.

 

חברת בוב בטיחות ובטחון בע"מ , מעמידה את שרותיה בהכנת תכנית לניהול הבטיחות ברמה גבוהה ואיכותית.