ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים מתן שירותי ממונה בטיחות וגהות בעבודה, בעלי אישור כשירות מטעם מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  שירות ייעוץ בטיחות ע"י יועץ בטיחות למפעלים וארגונים 
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים יעוץ להקמת מערך לניהול בטיחות  בעבודה בארגונים גדולים
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים סקרי ניהול סיכונים ומפגעים בתחומי הבטיחות בעבודה 
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  הכנת נהלים לבטיחות המפעל / הארגון 
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  הכנת תוכניות בטיחות  
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  יעוץ וליווי בתחום בטיחות בסביבת עבודה תעופתית  
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  ליווי פרויקטים בבניה, תשתיות ושיפוצים במפעלים וארגונים 
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  ליווי בתחום הבטיחות לחברות וארגונים נותני שירותים 
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  ליווי בתחום הבטיחות חברות וארגונים בתחום החינוך 
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  הכנת תיק שטח למפעלים וארגונים בהתאם לדרישות שירותי הכבאות
 ליווי וייעוץ בטיחותי לארגונים ומפעלים  ליווי וייעוץ בנושא בטיחות אש ע"י ממונה בטיחות אש