מתן שירותי ממונה בטיחות וגהות בעבודה, בעלי אישור כשירות מטעם מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת
   שירות ייעוץ בטיחות ע"י יועץ בטיחות למפעלים וארגונים 
  יעוץ להקמת מערך לניהול בטיחות  בעבודה בארגונים גדולים
  סקרי ניהול סיכונים ומפגעים בתחומי הבטיחות בעבודה 
   הכנת נהלים לבטיחות המפעל / הארגון 
   הכנת תוכניות בטיחות  
   יעוץ וליווי בתחום בטיחות בסביבת עבודה תעופתית  
   ליווי פרויקטים בבניה, תשתיות ושיפוצים במפעלים וארגונים 
   ליווי בתחום הבטיחות לחברות וארגונים נותני שירותים 
   ליווי בתחום הבטיחות חברות וארגונים בתחום החינוך 
   הכנת תיק שטח למפעלים וארגונים בהתאם לדרישות שירותי הכבאות
   ליווי וייעוץ בנושא בטיחות אש ע"י ממונה בטיחות אש