חברת בוב בטיחות ובטחון שמה דגש על נושא האיכות וטיב השירות.
לחברה תקן איזו 9001:2008 של מכון התקנים הישראלי, כמו כן החברה נותנת שירותים של ליווי, הכנה והטמעה של תקן הבטיחות 18001 (המבדקים של תקן הבטיחות יבוצעו ע"י גופים המורשים לכך, כמו כן החברה מקיימת קורסים והדרכות בנושא תקן בטיחות 18001) החברה מאושרת כספק מומלץ מטעם המוסד לבטיחות וגהות להטמעת מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בקווים המנחים של תקן ישראלי 18001.

 

תעודת ניהול איכות iso 9001

 

 תעודת ניהול איכות iso 9001 בשפה האנגלית