נושאי לימוד:

 • מבוא לחקירה הבטיחותית: קורס חקירת ובירור תאונות
  • מהות החקירה הבטיחותית
  • גורמי תאונה
  • סוגי תאונות
  • שאלות היסוד בחקירה הבטיחותית
  • מניעת תאונות
    
 • ניהול החקירה באתר התאונה:
  • איסוף ממצאים - עובדות
  • מקורות מידע
  • צילום באתר התאונה
  • תיעוד אתר התאונה
    
 • תישאול וגביית עדויות:
  • סוגי עדים
  • טיפוסי עדים
  • שלבי התשאול
  • מהלך התשאול
  • טכניקות חקירה מיוחדות
    
 • המשך החקירה מחוץ לאתר:
  • כווני החקירה
  • תרחישים אפשריים
  • ניתוח חומר החקירה
    
 • סיכום החקירה:
  • כתיבת דוח סיכום: ממצאים מסקנות המלצות.
    
 • תרגול ותחקור תאונה / סימולציה:
  • חקירת תאונת עבודה.