בטיחות בתי חולים והכנה למבדקי אקרדיטציה JCI:

חברת "בוב בטיחות ובטחון" מספקת שירותי ייעוץ בטיחות במוסדות רפואיים ובתי חולים 
בקשת רחבה של תחומי הבטיחות :
· בטיחות בעבודה
· בטיחות בבנייה ושיפוצים
· בטיחות אש
· בטיחות חומרים מסוכנים
· בטיחות מעבדות כימיות וביולוגיות
· בטיחות קרינה לסוגיה
· כתיבת נהלים בנושאי בטיחות ואיכות סביבה
· שרותי ממונה בטיחות במוסדות רפואיים

 

"בוב בטיחות ובטחון" מתמחה בין יתר שרותיה, בייעוץ ובליווי בתי חולים ומוסדות רפואיים וכן בהכנה להסמכה לתקן בין לאומי לאיכות הטיפול ובטיחות המטופל אשר ניתן ע"י הוועדה הבין לאומית להסמכת בתי חולים ה- JCI – JointCommission International (מטה הועדה יושב בשיקגו).

 

בחודש פברואר 2017, סיים מר שלום בריד, ראש תחום בטיחות בתי חולים בחברתנו, את מבדק האקרדיטציה של בית החולים קפלן בציון יוצא דופן של 99.97.
 

להלן מכתב התודה שהתקבל מטעמם:

בטיחות בתי חולים והכנה למבדקי אקרדיטציה JCI

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלום בריד בטלפון - 050-5525187

 

או למשרדי בוב בטיחות - 08-9263764