חברת הבת שלנו - "אמירים בריאות וסביבה"

נותנת שירותים מקצועיים בתחומים הבאים: אמירים בריאות ואיכות הסביבה

 בריאות העובד
סקרים מקדימים, ניטורים תעסוקתיים באמצעות מעבדה מוסמכת, קורסים והדרכות לעובדים בתחומי חומ"ס, אחראי רעלים בטיחות במעבדות ועוד.

 

איכות סביבה פנים מבנית
תסמונת הבניין החולה, איתור הסיבות ומתן פתרונות ועוד

 

איכות הסביבה ובריאות הסביבה
סקרי שפכים ומתן פתרונות לחריגות, היתר רעלים, MSDS, ליווי לתקני איזו 14001 ותקן 18000 ועוד

 

בטיחות מזון
ליווי ארגונים להסמכה לתקני בטיחות מזון איזו 22000 ותקן HACCP  ועוד