אתגר ניהול הבטיחות במרלו"ג

 

לומדות בלייזרים מאת גבריאל נחושתן

 

הסמכה לתקן בינלאומי לאיכות הטיפול ובטיחות המטופל הניתן ע"י הועדה הבינלאומית להסמכת חולים JCI

מאמר בנושא בטיחות בתי חולים ומוסדות רפואיים והכנה למבדקי אקרדיטציה מאת שלום בריד