כנסים ותערוכות בארץ ובעולם הפקה והקמה של כנסים מקצועיים בתחום הבטיחות
 כנסים ותערוכות בארץ ובעולם ועידה ארצית לממונים – גני התערוכה
 כנסים ותערוכות בארץ ובעולם כנס וועידה בחקלאות
 כנסים ותערוכות בארץ ובעולם  הוצאת קבוצות לתערוכות וכנסים ברחבי העולם