הפקה והקמה של כנסים מקצועיים בתחום הבטיחות
  ועידה ארצית לממונים – גני התערוכה
  כנס וועידה בחקלאות
   הוצאת קבוצות לתערוכות וכנסים ברחבי העולם