• החברה מספקת שירותי ייעוץ, ליווי ומתן חוות דעת מקצועית לרישוי עסקים.
     
  • יעוץ במתן פתרונות לצורך רישוי עסקים כגון:  תוכנית בטיחות-אש, ייצוג מול שירותי

    הכבאות,משטרת-ישראל ורשויות מקומיות.

     
  • טיפול והכוונה במתן אישור לצרכי רישוי עסקים בהתאם לדרישות פרוט משטרתי ותוך

    רישוי עסקים.

 לחברה ניסיון רב מאוד בהכנת תיקי שטח לחירום, תיקי מפעל, סקרי בטיחות ועוד.