"בוב בטיחות ובטחון בע"מ" אושרה באופן רשמי ע"י מנהל הבטיחות לקיים קורס לניהול תוכנית בטיחות לפי תקנה החדשה . מספר אישור 416029.

 

תקנת ארגון הפיקוח על העבודה התשע"ג - 2103 , נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות.
קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.
לקיום מטרה זו נקבעה תכנית השתלמות בניהול סיכונים לצורך הכנת תוכנית בטיחות, לפיה יוכשרו המעוניינים בקבלת אישור להכנת תכנית ניהול בטיחות.

 

נושאי לימוד עיקריים

בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה והבהרת משמעותה ככלי לניהול בטיחות, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא לניהול סיכונים - הכלים והשיטות,בקרת סיכונים, מבדקים, הגורם האנושי, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, היבטים משפטיים של התקנה, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית.

 

משך הקורס: 6 ימים עיוניים. יום נוסף מעשי - הכנת תוכנית בטיחות מדגמית

מוכר ל- 7 ימי כשירות


לפרטים נוספים סיון בר תנחום  sivan@bob.co.il


להרשמה לקורס לחץ כאן.