תאריך:17.02.2015

 

קורס ממונים על הבטיחות בעבודה - בוב בטיחות ובטחון

 

תנאי סף – תעודת הנדסאי / טכנאי / מהנדס  – וותק של 3 שנות ניסיון.

 

תנאי קבלה לקורס -  ועדת קבלה מטעם מינהל הבטיחות – משרד הכלכלה.


היקף הקורס – 294 שעות לימוד פרונטליות + 40 שעות הנחייה לפרויקט גמר.

 

הקורס הקרוב ייפתח בחודש ספטמבר 2017 בחברתנו במודיעין

 

מתכונת הקורס - מפגש חד שבועי בין השעות 08:30-15:45, למשך כשנה

 

עלות הקורס - 10,600 ש"ח, לא כולל מע"מ כחוק

 

הקורס בפיקוח משרד הכלכלה – המנהל לבטיחות

 

***קבלת התעודה מותנית בהגשת פרויקט סיום ומעבר ועדת הסמכה מטעם משרד הכלכלה.

 

*פתיחת הקורס מותנית במס' משתתפים מינימאלי