תאריך:01.01.2018

 

אמירים בריאות ואיכות הסביבה

 

קורס אחראי רעלים

 

כל ארגון או עסק החייב בהיתר רעלים לצורך אחסון או הובלה של רעלים חייב למנות עובד

לתפקיד " אחראי רעלים".

 

מטרות הקורס: להכשיר עובדים לפעול בתפקיד "אחראי רעלים"  מטעם הארגון, בכל הנוגע לטיפול ברעלים, תוך התמקדות בשמירת הבטיחות והסביבה באופן שוטף ובאירוע חריג.

 

משתתפי הקורס

עובדים שהוסמכו לפעול מטעם הארגון כ"אחראי רעלים" בכל הקשור לטיפול
מקצועי, בטיחותי ושמירה על הסביבה וזאת ע"י טיפול נאות ברעלים.


נושאי הלימוד     

 • חוקים ותקנות
 • היבטים משפטיים – סמכויות אחריות  
 • כימיה: חלוקת חומרים לפי קבוצות סיכון
 • אחסון חומ"ס
 • שימוש בדפי מידע SDS
 • היבטי בטיחות ואיכות סביבה.
 • ציוד מגן -  כולל הדגמה
 • יסודות הטוקסיקולוגיה וגהות תעסוקתית
 • זיהוי הערכת סיכונים
 • מערך טיפול במצבי חירום
 • תרגיל בהערכת סיכונים
 • מילוי טופס בקשה להיתר רעלים  תרגיל

 

משך ההשתלמות: 3 ימים סה"כ 24 שעות לימוד

 

לממונים על הבטיחות הקורס מוכר כ – 3 ימי כשירות.

 

תעודת " אחראי רעלים "  תינתן למסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינת הסיום.

 

לפרטים נוספים יש לפנות לחברת אמירים בטלפון 08-3730057