תאריך:18.05.2017

קורס מכין תכנית לניהול בטיחות - בוב בטיחות ובטחון

 

נושאי לימוד עיקריים:
בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה והבהרת משמעותה ככלי לניהול בטיחות, בניית תכנית
לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא לניהול סיכונים - הכלים והשיטות,
בקרת סיכונים, מבדקים, הגורם האנושי, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, היבטים משפטיים של התקנה, הכנת תכנית ניהול בטיחות מדגמית.
הקורס מיועד לממונים על הבטיחות בעלי אישור כשירות בתוקף

 

הקורס הקרוב ייפתח בתאריך 26/04/2018, בימי חמישי בין השעות 08:45-16:00

 

הקורס יתקיים בחברתנו במודיעין – רח' המעיין 4 , ליגד סנטר 2 
מתכונת הקורס : 6 מפגשים חד שבועיים + הכנת תכנית ניהול בטיחות מדגמית
מוכר ל- 7 ימי כשירות
עלות הקורס – 2,300 ₪, לא כולל מע"מ
*פתיחת הקורס מותנית במס' משתתפים מינימאלי

 

לפרטים -סיון בר תנחום - sivan@bob.co.il