תאריך:13.11.2017

קורס ממונים על הבטיחות ייפתח בחברתנו במודיעין בתאריך 26/12/2017.

 

תנאי סף – תעודת הנדסאי / טכנאי / מהנדס  – וותק של 3 שנות ניסיון (למהנדס שנתיים)

 

תנאי קבלה לקורס -  ועדת קבלה מטעם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - משרד העבודה והרווחה


היקף הקורס – 291 שעות לימוד פרונטליות + 40 שעות הנחייה לפרויקט גמר.

 

הקורס הקרוב ייפתח בחודש דצמבר 2017 בחברתנו במודיעין

 

מתכונת הקורס - מפגש חד שבועי בין השעות 08:45-15:45, למשך כשנה

 

***קבלת התעודה מותנית בהגשת פרויקט סיום ומעבר ועדת הסמכה מטעם משרד הכלכלה.

 

*פתיחת הקורס מותנית במס' משתתפים מינימאלי