קורס עוזר בטיחות: תפקיד חדש במערך הבטיחות בבניה


כחלק מהמאבק להורדת תאונות עבודה בענף הבניה הוחלט לחוקק תוספת לחוק אשר מוטלת על מבצע הבניה חובת מינוי עוזר בטיחות סעיף 25 ב)א(לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954) להלן החוק (מטיל על מבצע –בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25 א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה, כהגדרתו בסעיף 25 א.

 

ע"פ הצעת חוק שאושרה בכנסת שבאתר בנייה בו נבנה מבנה מעל 7 מטר ו1000 מ"ר יש למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה.

קורס עוזר בטיחות למנהל עבודה

הכשרת עוזר בטיחות תבוצע על ידי מוסד מוכר אשר אושר על ידי מנהל הבטיחות ויכשיר את התלמיד ב45 שעות הכשרה .

עוזר הבטיחות יפקח באתר הבניה כעיקר עיסוקו ויבצע ביקורות על פי רשימת תיוג אשר הופצה על ידי מנהל הבטיחות .

יחד עם זאת צפוי קושי לבצע את התפקיד מאחר ועוזר הבטיחות יועסק על ידי הקבלן המבצע, ועל כן יתקל בניגוד עניינים לגבי הפסקות עבודה עקב אי קיום הנחיות בטיחות או סיכונים בלתי נסבלים .

 

ניתן לעבור את הקורסים של עוזרי בטיחות במכללת בוב בטיחות ובטחון.

תנאי קבלה: 

  • מעל גיל 18
  • בעל ניסיון מקצועי (מוכח) של לפחות שנתיים בתחום הבנייה

עוזר בטיחות למנהל עבודה כתפקיד מציל חיים

באתרי הבנייה השונים אישרה הכנסת הצעת חוק כי יש למנות אדם שיסייע בשמירה על בטיחות העובדים. החוק מציין במפורש שכל אתר בו מתבצעות עבודת בנייה והמבנים במתחם הינם מעל שבעה מטרים בגובה ושטחם אלף מטרים רבועים יחויבו בהכשרת עוזר בטיחות למנהל העבודה. 

בתקופה האחרונה אנו עדים למגמת עלייה בהכשרתן של נשים בתחום זה. מינוי עוזר בטיחות למנהל עבודה באתרי בנייה הפכו לדבר של מה בכך וסמכויותיהן מאפשרות להן לסייע למנהל האתר לשמור על בטיחות המבנה והעובדים, לדווח על הפרות בנושאי החוקים הבטיחותיים באתר ולהודיע באופן ישיר לעובד כאשר הוא מפר את ענייני הבטיחות. 

הפרמטרים עבור מועמד פוטנציאלי

בכדי להכשיר אדם לכדי מומחה בטיחות, ישנם כמה פרמטרים שמאפשרים את תנאי הכשירות. ראשית, המועמד מוכרח להיות בוגר, כלומר מעל גיל 18. שנית, עליו להיות עם ניסיון בכל הנוגע לביצוע עבודות בניה ובנקודה זאת החוק קובע כי שנתיים ניסיון הם המינימום הנדרש. לבסוף, לאחר קורס מקיף שבו נלמדים כל נושאי הבטיחות ההכרחיים באתר הבנייה, על המועמד להציג את הדיפלומה הרלוונטית. 

ההכשרה עצמה נעשית על ידי גוף ממשלתי כגון משרד העבודה הרווחה והשירותים או על ידי גוף פרטי בעל תכנית הכשרה מקצועית שאושרה על ידי מפקח עבודה ראשי. במידה והמוסד הפרטי הוכיח שיש באפשרותו להעביר את תכנית ההכשרה באופן נאות, היקף ההכשרה ינוע בין 40 ל- 80 שעות.

 

שמירה על האינטרסים הבטיחותיים 

ישנו פרדוקס בנושא מפני ששאיפותיו של מנהל העבודה באתר לסיים את הפרוייקט כמה שיותר מהר. תפקידה של עוזר בטיחות למנהל עבודה הינו לוודא שנושא הביטחון האישי והכללי של כל העובדים באתר הינו בראש סדר העדיפויות – דבר שעלול ליצור עיכובים. 

לכן, החוק מציין במפורש את החובה להגן על עוזר הבטיחות. כלומר, יש איסור מוחלט לפגוע בתנאי העבודה ובמעמד של עוזר הבטיחות ופיטוריו על בסיס תפקידו מהווים כהפרה ישירה של החוק. על מנהל העבודה להעמיד לרשות עוזר הבטיחות את כל הכלים והאמצעים בכדי שיוכל לבצע את עבודתו על הצד הטוב והאיכותי ביותר. 

חברת בוב בטיחות מכשירה קורסים עוזר בטיחות למנהל עבודה.

להרשמה לקורס: info@bob.co.il