איכות השירות ISO 9001:2015


חברת בוב בטיחות ובטחון שמה דגש על נושא האיכות וטיב השירות.
לחברה תקן איזו 9001:2015 של מכון התקנים הישראלי, כמו כן החברה נותנת שירותים של ליווי, הכנה והטמעה של תקן הבטיחות 18001 (המבדקים של תקן הבטיחות יבוצעו ע"י גופים המורשים לכך, כמו כן החברה מקיימת קורסים והדרכות בנושא תקן בטיחות 18001) החברה מאושרת כספק מומלץ מטעם המוסד לבטיחות וגהות להטמעת מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בקווים המנחים של תקן ישראלי 18001. 

להלן מדיניות האיכות של החברה:

חברת "בוב בטיחות וביטחון" שרותיה בתחומי בטיחות, הכשרות והדרכות והיערכות למצבי חירום, תענה לציפיות לקוחותיה ואף מעבר לכך, בהתאמה לדרישותיהם וצרכיהם, זאת באמצעות הקפדה על אחידות השירות, ברמה מקצועית גבוהה, בידע עדכני בהתאם לדרישות החוק, התקנות וההוראות הישימות.

ללקוחות החברה יסופקו השירותים השונים באיכויות ובלוחות הזמנים שסוכמו עמם לשביעות רצונם המלאה, תוך ביצוע בקרה ומשובים על רמת השירות ושביעות הרצון.

הנהלת החברה תפגין מנהיגות ומחויבת לשיפור מתמיד של מערכת האיכות  ותסקור תקופתית את ביצועי מערכת האיכות בסקרי הנהלה.

 

תעודת iso 9001 ממכון התקנים הישראלי

 

תעודת איזו 9001 באנגלית

 

תעודת איזו מארגון inet על שירותי החברה