בטיחות למוסדות חינוך


 •    מתן ליווי בנושאי בטיחות בהתאם לדרישות משרד החינוך.
 •    הדרכות מקצועיות לסגלי הוראה, גננות, ע"בטים, אבות בית. קורסים מטעם משרד החינוך.
 •    אישורים למוסדות חינוך בנושאי בטיחות - מוכרים על ידי משרד החינוך.
 •    עריכת תיקי שטח למוסדות חינוך.
 •    ליווי מקצועי בתכנון מוסדות חינוך מהיבטי הבטיחות.
 •   הדרכות והכשרות למטפלות, גננות.
 •   ליווי מעונות יום אשר מפוקחים על ידי משרד התמ"ת.

 

העבודות מבוצעות על ידי יועצי בטיחות המוכרים ומאושרים במשרד החינוך.

כמו כן יועצי הבטיחות מדריכים בהשתלמויות מטעם משרד החינוך.

 

בשנים האחרונות גוברת המודעות לבטיחות התלמידים בסביבת הלימודים במוסדות החינוך.

דרישות הבטיחות הגבוהות של משרד החינוך מחייבות כי אחת לשנה - תיערך ביקורת במוסד החינוכי ע"י מנהל הבטיחות - במטרה לשפר את הבטיחות.

במהלך הביקורת ייבדקו מגוון רחב של נושאים הקשורים בבטיחותם של הילדים, ותבחן ההתאמה של המוסד החינוכי לדרישות הבטיחות, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל מטעם משרד החינוך אשר מתעדכן מעת לעת בדרישות הבטיחות.

 

חברת "בוב בטיחות וביטחון" מבצעת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

חברת "בוב בטיחות ובטחון" תעביר בסיום כל מבדק, למוסד החינוכי, דו"ח ליקויים הבנוי על פי רמות חומרה בכוונה לאפיין את דחיפות הטיפול, ולאחר שהליקויים טופלו תנפיק אישור בטיחות למוסד.

 

חברת "בוב בטיחות ובטחון" עורכת כנסים בנושא הבטיחות במערכות החינוך ומלווה חברות וארגונים בביקורות בטיחות לעריכת קייטנות.

 

לחברת "בוב בטיחות ובטחון" ניסיון רב בביצוע תהליכי הטמעת בטיחות.

 

בין לקוחותיה של חברת "בוב בטיחות ובטחון" נמנים:

 • עיריית הרצליה
 • עיריית רמלה
 • עיריית אילת
 • עיריית ירושלים