ועדת בטיחות – למה זה חשוב?


סביבת העבודה במפעלים ובארגונים השונים עלולה להיות מסוכנת הן לרכוש והן לנפש. חובותיהם של כלל העובדים לבצע את כל הפעולות הדרושות במסגרת תפקידם בכדי לשמור על בטיחות מרבית. אין שום סיבה לבצע את התפקיד בצורה פזיזה שעלולה להוביל לסיכונים מהותיים.

ישנן מספר דרכים לשמירה על בטיחות העובדים והרכוש. נוהל ועדת בטיחות הינו מעוגן בחוק במדינת ישראל יחד עם היבטי בטיחות נוספים שכוללים נאמני בטיחות אשר באמצעותם ניתן ליישם נהלים לשמירה על בטחון העובדים והרכוש.

הקמת ועדת בטיחות בסביבת העבודה

בכל סביבת עבודה אשר מונה 25 עובדים ומעלה, ישנה החובה להקים ועדת בטיחות אשר מורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד באופן שווה. בעת המינוי חשוב לקחת בחשבון את וותק העובדים, וביכולתם לתפעל סיטואציות במצבי לחץ יחד עם אופן הסתכלותם על חשיבות נושא הבטיחות. 

כמובן שבמידה ולא מונו נציגי ועדה מטעם המפעל, יכול המפקח העבודה למנות נציגים שאינם שייכים לסביבת העבודה כראות עיניו. 

תפקידיה של ועדת הבטיחות

בין הסמכויות השונות של ועדת הבטיחות, ישנם מספר נושאים מהותיים שעליהם לדון בהם, לפקח ולמצוא פתרונות שיהפכו את סביבת העבודה לבטוחה יותר:

1. סיקור תאונות עבודה שקרו בעבר, בירור הסיבות לכך והגשת המלצות רלוונטיות בכדי למנוע תאונות עתידיות מסוג זה.

2. על הועדה להמליץ על דרכים לשיפור ושדרוג הבטיחות וכמובן לייעץ באופן שוטף ורציף לגבי קביעת הנהלים הרלוונטיים ופיתוחיהם על פי הסביבה המשתנה.

3. נאמני הבטיחות צריכים לעדכן וליידע את הועדה לבטיחות בנוגע לפעולות שהם מעוניינים לבצע בשטח ולקבל ביקורת עניינית והמלצות לשיפור ותיאום הפעולות. 

4. על נציגי הוועדה להילוות למפקח העבודה כאשר הוא מבצע את הסיור במפעל. 

מטרות הקורסים והכשרת ועדת הבטיחות

חברת "בוב בטיחות ובטחון" מספקת ייעוץ, ליווי, הדרכה וקורסים שתפקידם להכשיר את חברי ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות. נוהל ועדת בטיחות הינו אמצעי שיכול להציל חיים ולכן מטרת ועדת הבטיחות הינה מקודשת. הקורסים הנלמדים בתחומי הבטיחות נבנו על פי דרישות משרד העבודה, שירות הכבאות, המשרד לביטחון פנים ועוד. 

פנו עכשיו לחברתנו ויחד נוכל לקדם בהצלחה מרבית את נושא הבטיחות בסביבת העבודה שלכם.