כיצד למנף נאמן בטיחות ומה הארגון שלך מרוויח מכך?


גם אם רבים מבינים את התועלת בהכשרת עובד בקורס נאמני בטיחות בעבודה, לעיתים  אין זה ברור וידוע כיצד ניתן למנף ולהעצים את תפקידו של נאמן הבטיחות בארגון.


אף על פי שקורס נאמני בטיחות בעבודה הינו קורס בסיסי בעולם הבטיחות, הוא מקנה כלים מקצועיים שיכולים להפוך כל עובד שעובר אותו לנכס עבור הארגון אותו הוא מייצג.
 ובכן, כיצד ניתן למנף את תפקידו של נאמן הבטיחות? מה הארגון ירוויח? על כך נפרט.

מהו המצב המצוי?

בחלק מהארגונים והחברות עולה התמונה הבאה:
בכדי לעמוד בדרישת החוק, מנהלים בחברה ממנים את אחד העובדים לשאת בתפקיד נאמן בטיחות.
העובד שלעתים מקבל את תפקיד בהבנה שמנהליו לא רואים בנושא חשיבות ותועלת לארגון או לתפוקתו, מתייחס לתפקיד הזה כחובה ותו לא, הנהלה מצידה מסמנת "וי" לאחר שהעובד עבר בהצלחה קורס נאמני בטיחות.

נאמן בטיחותבחלק מהמקרים  העובד שהוכשר כנאמן בטיחות משתתף בישיבות של וועדת הבטיחות, אולי אפילו מעלה רעיון או שניים אבל לא ממש מתפנה ליותר מכך ואינו עוסק בפועל בקידום הבטיחות כפי שהוכשר בקורס. נשמע מוכר? דומה למה שקורה בארגון שלכם? למען הארגון, ההנהלה והעובד, מומלץ לשאוף ליותר מכך.

תופש המפעל / המנהל הבכיר בארגון מתפקד בפועל כאחראי על הבטיחות בארגון ונושא על כתפיו אחריות רבה.
למרות זאת ובשל חוסר מודעות וחוסר הבנה, ההתנהלות בארגונים רבים מקשה על נאמני הבטיחות לסייע באמת לשמור על כללי הבטיחות הנדרשים.
 

ומהו המצב הרצוי?

רצוי שנאמן הבטיחות יוכל לבצע את משימותיו בתחום הבטיחות באופן פעיל שוטף ויעיל . ההכשרה לה זכה נאמן הבטיחות צריכה לקבל ביטוי בעבודתו השוטפת ולהביא מניסיונו לטובת הארגון כולו.

נאמן בטיחות פעיל מהווה תמיכה לממונה הבטיחות

בחברות בהם עובדים נאמני בטיחות פעילים – ממוני הבטיחות מסתייעים בהם לצורך קיום מערך הבטיחות ע"י חלוקה למשימות תקופתיות לכל נאמן בארגון

חשוב לאפשר לנאמן הבטיחות ליזום מהלכים ולהתחשב בכובע הנוסף שאותו הוא חובש במקביל לתפקידיו הרגילים. הטלת אחריות וטיפול בנושא מסוים מסייעת בהעצמת נאמני בטיחות בארגון ומול חבריו, לדוגמה - אחריות על בדיקת המטפים בארגון או פרסום דו"ח כזה או אחר בענייני בטיחות וגהות.

נושא נוסף שיכול לסייע בהעצמת נאמן הבטיחות בארגון הנו הדרכת עובדים בתחומי הבטיחות השונים, ומכאן שלתפקיד זה יש אפשרויות רבות ומגוונות והם תוצאה של תשומת הלב אותם מעניקים מנהלים ונאמני בטיחות בארגון.

מה אתם מרוויחים?

יש לכם עובד אחראי שעבר בהצלחה קורס נאמני בטיחות? יש לכם נאמן בטיחות וותיק? יותר מאחד? תאפשרו להם את התנאים המתאימים לתרום, לקדם את נושא הבטיחות, להיות עיניים בוחנות לאיתור מפגעים או סכנות ולקדם את העבודה לפי הנהלים.

חשוב להביע הערכה כלפי הנאמן שמשקיע, יוזם ומציע. במקרה כזה הארגון מרוויח מכך שכלל ערך הבטיחות באמת מקודם ומקבל מעמד חיובי. האווירת הבטיחות הפרואקטיבית מחלחלת ונטמעת ברחבי הארגון ויוצרת סביבה בטוחה ומודעת יותר. נאמן הבטיחות חש מוערך ותורם מעבר לתפקידו היום יומי בארגון, לציין כי יש מספר דרכים לתגמל נאמן בטיחות פעיל ויעיל .

למגוון הדרכות ופתרונות בעולם הבטיחות – פנו לבוב בטיחות וביטחון בע"מ.