חידוש כשירות ממונה בטיחות


חידוש כשירות ממונה בטיחות

על מנת לחדש את "רשיונו" של ממונה הבטיחות, מינהל הבטיחות במשרד העבודה דורש מכל ממונה בטיחות לשמור על כשירות מקצועית ע"י מעבר של 24 ימי כשירות בכל 3 שנים .

 

חידוש כשירות ממונה בטיחות עדכני להיום

מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה פרסם נוהל "אשכולות" ובו מוגדר שמתוך ה 24- הימים 18 מהם יבוצעו מתוך אשכולות החובה.

הנוהל מוסיף ומגדיר 4 אשכולות חובה מתוך 12.

נכון לשנת 2021, אשכולות החובה הם 2/3/5/7  שאר האשכולות בנוהל הינם אשכולות בחירה וניתן לבצע מהם 6 ימים לכל היותר במשך 3 שנים.

משרד העבודה ממונה בטיחות – ימי כשירות והשתלמויות לממונים על בטיחות ניתן לעבור במכללות לבטיחות שונות בפריסה ארצית כאשר מכללת בוב בטיחות ובטחון היא אחת מהן, אנו מזמינים אתכם למגוון הקורסים וימי העיון שלנו .

 

למידה מהנה.