מתי נדרש ממונה בטיחות ומדוע תפקידו כה משמעותי?


בכל סביבת עבודה ישנם סיכונים רבים לעובדים ולמתקני הארגון / המפעל, על מנת להבטיח סביבת עבודה אשר הסיכונים מנוהלים יש להעסיק בעל תפקיד אשר עיסוקו יהיה בניהול נושאי הבטיחות בארגון – תפקיד ממונה בטיחות בעבודה אשר בין יתר תפקידיו לוודא שהארגון יודע ומבצע את כל הפעילות על מנת להקטין סיכונים ולהסיר מפגעים ,לספק סביבת עבודה בריאה, ולוודא שאנשים ורכוש אינם בסיכון בכל עת.

ממונה בטיחות בעבודה יכול להציל חיים

לא בכדי נשאלת השאלה מתי נדרש ממונה בטיחות? אין ספק שאחראי על נושאי בטיחות במפעל / בית חרושת או ארגון פועל לתיאום, פיקוח ותיעוד תהליכי בטיחות. דואג לפריסת אנשי בטיחות ואחראי על מעקב העבודה באזורי סיכון.

תפקיד זה נחוץ והכרחי במגוון תחומים כגון שירותי מזון, מפעלים תעשייתיים, בתי חולים, חברות בנייה משרדי הייטק בכל תחום בה הבריאות והבטיחות קודמים לכל. ממונה הבטיחות הינו בעל המקצוע אשר אמור לסייע ולתת פתרונות מקצועיים ובהתאם לדרישות החוקים והתקנות בכדי לגרום לשיפור תהליכים בטיחותיים במקום העובדה.

 

הגדרת תפקידו של ממונה בטיחות

בתקנות ארגון הפיקוח על העובדים, מערך הבטיחות בכל תחום ובכל עסק נתמך על ידי הממונה לבטיחות ויחד עם הנהלת החברה עליהם להפיץ את מדיניות הבטיחות, לייצר מודעות ברורה בעניין וכתוצאה מכך למזער את הפוטנציאל שטמון בסכנות השונות במקום העבודה.

 

חובותיו של הממונה לבטיחות

בכדי שעבודתו של ממונה הבטיחות תתבצע כראוי ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים המחוקק קבע 19 סעיפים שממונה הבטיחות חייב לבצע , בראש ובראשונה עליו לבצע "ניהול סיכונים" ולהעריך אילו אמצעים בטיחותיים יש לנקוט בכדי להפוך את מקום העבודה לאזור נטול מפגעים. ממונה בטיחות בעבודה הינו עובד לכל דבר ועניין ולכן יש לו את כל הזכויות והחובות כשם שאר העובדים. עם זאת, הכשרתו בתחום הבטיחות מוסיפה לו חובות נוספים ודורשת ממנו להיות מודע לסביבה בכל זמן נתון.

 

עליו לעדכן את העובדים בכל עת על מפגעים סביבתיים, להראות לעובדים כיצד לעבוד באופן בטיחותי, לשמור על כל החוקים הנדרשים ולבצע את כל שביכולתו בכדי למנוע פגיעה פיזית או בריאותית בעובדים בנוסף למניעת פגיעה ברכוש. כמו כן עליו לדווח למפקח עבודה ראשי מטעם מנהל הבטיחות בעבודה לגבי סיכונים בארגון שלא מטופלים.

חברת "בוב – בטיחות ובטחון" מתמחה במתן שירותי בטיחות בכל תחומי התעשייה בישראל. צוות מקצועי, אמין ובעל וותק עומד לרשות החברה בכדי לתת מענה מדויק לכל צורכי הלקוחות.