הכשרות, קורסים והדרכות בבטיחות בעבודה


חברת "בוב בטיחות ובטחון", בעלת ניסיון של מעל 18 שנה כמוסד הכשרה בין המובילים במשק בתחום הבטיחות בעבודה.

הדרכות עובדים בטיחות בעבודה

החברה מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון רחב של קורסים והכשרות בשילוב עשרות מרצים מהבכירים בתחום הבטיחות, כתות הדרכה בפריסה ארצית והכל באיכות ומצוינות ללא פשרות.

חברת "בוב בטיחות ובטחון" מוכרת כמוסד הכשרה מטעם משרד הכלכלה לביצוע הכשרת "ממונה בטיחות בעבודה" וקורסים רבים המוכרים כימי כשירות לממונים כגון: "מכין תכנית לניהול בטיחות", "מדריכי בטיחות למפעלים", "קורס חקירת תאונות", "קורס עדים מומחים בבטיחות לבתי משפט" ועוד.

כמו כן, החברה מהווה ספק הדרכה מוביל של "הפורום הישראלי לבטיחות" ומבצעת הכשרות בתחום הבטיחות למאות קבלנים ברחבי הארץ. חברתנו מתמחה בהכשרת צוותי חירום למפעלים וארגונים בהתאם לתרחישים אפשריים במקומות העבודה.

חטיבת ההדרכה בחברת "בוב בטיחות ובטחון" עומדת לרשותכם.

הדרכות עובדים

הדרכות בטיחות בעבודה מהוות את בסיס החובה החוקית של מעסיק כלפי עובדיו, דרישת החוק מגדירה כי על כל מעסיק למסור לעובדיו מידע עדכני על הסיכונים השונים הקיימים במקום עבודתו .

מקור הדרישה מופיע ב" תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999". לצורך העניין המעסיק חייב לבצע הדרכה לעובדיו בהתאם לתחנות העבודה השונות בהם מועסקים העובדים.

כמו כן בדרישה מצוין שבמסגרת הדרכת הבטיחות על המעסיק להעביר לעובדיו הוראות לשימוש והפעלה של הציוד / חומר והתהליכים בהם מועסקים עובדיו.הדרכות בטיחות

מסירת מידע בדבר סיכונים

מתוך תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999:

"מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום".

בהמשך התקנות מופיעה ההנחיה למעסיק - לוודא שהעובד מכיר ומבין היטב את הסיכונים, כמו כן מופיעה דרישה שעל המעסיק לנקוט אמצעים כדי לוודא שהדרכת הבטיחות הובנה.
בחוק גם ניתן דגש באשר לחובתו של המעסיק לחזור ולרענן את דרכות עובדים בטיחות בעבודה לפחות אחת לשנה.

הדרכות בטיחות הפועלות בהתאים לתקנות:

מתוך התקנות:
"(א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור, בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה."

"(ב) מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.

במכללה של "בוב בטיחות ובטחון" שהינה רשות הכשרה מאושרת ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה מועסקים עשרות מרצים ומומחי תוכן שונים העומדים לרשות לקוחות החברה למתן פתרונות הדרכת בטיחות ברמה מקצועית ואיכותית."

למכללה ניסיון רב בהדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים במגזרים שונים. עד היום המכללה הדריכה והכשירה עשרות אלפי עובדים לתחומי הבטיחות בעבודה. לרשות חברת "בוב בטיחות ובטחון" מגוון רב של פתרונות מתקדמים להדרכת בטיחות לעובדים והדרכות בטיחות למנהלים, כמו כן החברה מפתחת עזרים ייחודיים המסייעים בהקניית ידע בתחומי הבטיחות בעבודה לעובדים ולארגונים.