נהלי בטיחות בעבודה


שמירה על בטיחות העובדים במקום העבודה ובעת מילוי תפקידם המקצועי תלויה באופן משמעותי בהכשרתו ובפעולותיו של ממונה הבטיחות. תפקידו של נאמן בטיחות הינו לעזור ולייעץ למעסיק באיזה אופן יש לנקוט בכדי שמקום העבודה יהיה בטיחותי ועל פי בניית תכנית הערכת סיכונים ברורה ומדויקת, כיצד ניתן למזער את הסיכון לתאונות במקום העבודה. 

 

חשיבותם של נהלי בטיחות בעבודה הינם כערך עליון ולכן על פי חוק, ממונה בטיחות מוגדר כמקצוע מחייב בכל מקום עבודה. על פי סעיף 8ה אשר מעוגן בחוק, שר העבודה והרווחה בשיתוף והסכמת ועדת הרווחה והעבודה של הכנסת מחייבים בהכשרה הדרושה לכלל העובדים בנושא בטיחות למניעת תאונות עבודה. 

נהלי בטיחות בעבודה

נהלי בטיחות בעבודה וסמכויותיו של נאמן בטיחות

מפעל או מקום עבודה ללא ועדת בטיחות רשאי למנות נאמני בטיחות באישור מפקח העבודה. לאדם הנבחר ישנם מספר סמכויות וחובות על פיהם הוא מוכרח לפעול:

• לשמור ולפקח על נושא הבטיחות ולפעול למען שיפור תמידי. 

• הדרכה מסודרת שבה עליו להעביר את הידע המקצועי בנושא הבטיחות לשאר העובדים.

• אם וכאשר ישנו ליקוי בטיחותי במתחם העבודה, על נאמן הבטיחות להודיע בכתב למפקח העבודה. 

• תקנות הבטיחות בעבודה דורשות תשומת לב מירבית של נאמן הבטיחות ולכן עליו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים אשר עוסקים בבטיחות העובדים והרכוש. במידה וישנם ליקויים עליו להגיש את המסמכים הללו ללשכת שר העובדה.

• בעת ביקורו של מפקח העבודה במפעל, על הנאמן להתלוות אליו בכדי לסקור את השטח ולוודא שנושא הבטיחות הינו ללא רבב.

 

קורס ממונה בטיחות עבודה

בכדי לצבור את האינפורמציה ההכרחית בנושא נהלי בטיחות בעבודה, "בוב בטיחות וביטחון מציעה עבורכם קורס מקיף עם תכנים איכותיים ביותר. עובד אשר יעבור הכשרה בקורס זה ילמד כיצד יש להשתמש בציוד מגן אישי, איך להעריך סיכוני אש, מה הם הגורמים הפוטנציאלים לתאונות, אילו סיכונים כימיים וסיכוני חשמל עליו לזהות ועוד נושאים רבים. 

חשוב לציין, קורס זה אינו בגדר המלצה אלא מעוגן בחוק כהכשרה הכרחית. כל התכנים אשר מועברים בו מוגדרים על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה.