קורס להכנת תוכנית לניהול בטיחות

29/06/22

נותרו מקומות אחרונים

קורס מכין תוכנית לניהול בטיחות מהווה קורס בסיס לכל ממונה, הקורס מאפשר לכתוב תוכנית ניהול בטיחות בהתאם לדרישת תקנת ארגון הפיקוח על העבודה התשע"ג - 2103, נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות.


קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.
לקיום מטרה זו נקבעה תכנית השתלמות בניהול סיכונים לצורך הכנת תוכנית בטיחות, לפיה יוכשרו המעוניינים בקבלת אישור להכנת תכנית ניהול בטיחות.

קורס להכנת תכנית לניהול בטיחות

במסגרת התכנית, מכין התכנית מאתר ומזהה את הסיכונים הקיימים בארגון ומבצע תהליך של ניהול סיכונים, מטרת התהליך היא להוריד את הסיכון ולייצר בקרות על מנת למזער את הנזק והחומרה שעלולים להתממש. המחזיק במקום העבודה חותם שהוא מכיר את כלל הסיכונים ומאשר את ה"הנחתה" של כל אחד מהסיכונים בהתאם לרמת הסבירות.

כמו כן המחזיק מקצה משאבים לקיום התוכנית וכן מתקצב את כלל הפתרונות והתהליכים שהתוכנית פורטת. זה השלב לציין שעל התוכנית להיות שקופה ונגישה לכל עובד בארגון.

זה המקום לציין שעל המחזיק לבקר ולאמוד על מידת יישומה של התכנית המחזיק מחויב גם לתעד בכתב את ממצאיו ואת החלטותיו.

 

נושאי לימוד עיקריים

בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה והבהרת משמעותה ככלי לניהול בטיחות, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא לניהול סיכונים - הכלים והשיטות,בקרת סיכונים, מבדקים, הגורם האנושי, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, היבטים משפטיים של התקנה, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית.

מכין תכנית לניהול בטיחות (ממונה בטיחות בעבודה שעבר קורס מכין תכנית ניהול בטיחות וקיבל אישור ממשרד העבודה לכתוב תכנית) מעדכן את התכנית אחת לשנה לכל היותר, באם ישנם שינויים מהותיים עליו לעדכנה בהתאם.

חברת בוב בטיחות ובטחון גם מכשירה ממונים בקורס מכין תוכנית לניהול בטיחות ומהווה מכללה מובילה בקורסי ההכשרה  וכן מסייעת לארגונים להכין תכוניות ניהול בטיחות כשירות.

משך הקורס: 

4 מפגשים ובחינה מסכמת. מוכר ל – 4 ימי כשירות

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בדרכים הבאות:

בטלפון: 08-9263764 או לציון בנייד: 054-6600240 | פקס: 089265528  או ישירות למייל: info@bob.co.il 

 

להרשמה לקורס הקרוב שלנו :https://forms.office.com/r/HnWyMMCjh3

נשמח לעמוד לרשותכם בביצוע ההדרכות - מחלקת ההדרכה - בוב בטיחות ובטחון.

מתעניינים בנושא זה?השאירו פרטים ונחזור אליכם
נותרו מקומות אחרונים