הכנת תוכנית לניהול בטיחות


תוכנית לניהול הבטיחות לפי התקנה החדשה, מטרתה לקבוע קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית .

חוק "ארגון הפיקוח על העבודה" מחייב הכנת "תוכנית לניהול בטיחות", הכוללת נושאים כגון: תוצאות סקר סיכונים, נושאי תפקידים והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות והגהות, מערך נהלי הבטיחות והבריאות, פרוט הדרכת הבטיחות המתוכננת להינתן, רשימת בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקות ציוד, נהלי חירום, ועוד.תוכנית לניהול בטיחות

מי יכול לכתוב תוכנית לניהול בטיחות ?

בהתאם לחוק לעיל ממונה בטיחות בעל אישור כשירות תקף שגם עבר השתלמות בסקר סיכונים, ע"פ תכניות מאושרות שאישר מפקח העבודה. (קורס מכין תוכנית לניהול בטיחות הינו קורס שמועבר במכללת בוב בטיחות ובטחון)

חברת בוב בטיחות ובטחון בע"מ , מעמידה את שרותיה בהכנת תכנית לניהול הבטיחות ברמה גבוהה ואיכותית.

בכפוף לחוק הכנת "תוכנית לניהול בטיחות", כוללת כמה סעיפים:

  • סקר סיכונים
  • נושאי תפקידים והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות והגהות,
  • מערך נהלי הבטיחות והבריאות,
  • פרוט הדרכת הבטיחות המתוכננת להינתן
  • רשימת בדיקות רפואיות לעובדים
  • בדיקות ציוד
  • נהלי חירום

חברת בוב בטיחות ובטחון בע"מ , מעמידה את שרותיה בהכנת תכנית לניהול הבטיחות

ברמה גבוהה ואיכותית.