בטיחות בתי חולים והכנה למבדקי אקרדיטציה JCI


חברת "בוב בטיחות ובטחון" מספקת שירותי ייעוץ בטיחות במוסדות רפואיים ובתי חולים
בקשת רחבה של תחומי הבטיחות :
· בטיחות בעבודה
· בטיחות בבנייה ושיפוצים
· בטיחות אש
· בטיחות חומרים מסוכנים
· בטיחות מעבדות כימיות וביולוגיות
· בטיחות קרינה לסוגיה
· כתיבת נהלים בנושאי בטיחות ואיכות סביבה
· שרותי ממונה בטיחות במוסדות רפואיים

 

"בוב בטיחות ובטחון" מתמחה בין יתר שרותיה, בייעוץ ובליווי בתי חולים ומוסדות רפואיים וכן בהכנה להסמכה לתקן בין לאומי לאיכות הטיפול ובטיחות המטופל אשר ניתן ע"י הוועדה הבין לאומית להסמכת בתי חולים ה- JCIJoint Commission International (מטה הועדה יושב בשיקגו).

 

שרותי החברה בתחום זה כוללים:

1. ליווי בתי החולים עד להסמכה ע"י ועדת JCI כולל ליווי במבדקי ההכנה ובמבדק הסופי להסמכה.

2. ייעוץ וכתיבת נהלים, אפיון מדיניות ותכניות F.M.S Fasility Management Saefty לניהול תשתיות בית החולים ובטיחותם של החולים.

 

במסגרת זו ייכתבו התכניות הבאות:

 • מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקה, בטיחות אש ואיכות הסביבה.
 • תכניות לניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
 • תכנית בטיחות אש.
 • הכנת תיק שטח על פי הוראת מכ"ר 503 של שירותי כבאות.
 • תכנית בטיחות – חומרים מסוכנים ופינוי פסולת מסוכנת.
  במסגרת זו מבוצעת סקירה של כל החומרים המסוכנים הנמצאים בשימוש בית החולים.
 • תכנית לניהול תשתיות בית החולים, במסגרתה מבוצעת סקירה של כלל התשתיות הקיימות בבית החולים בהבטי עמידה בחוקים ותקנות רלוונטיות, וכן בהבטי דרישות היצקן לבדיקות ותחזוקה מונעת הבאות לידי ביטוי בכל אחת ממערכות התשתיות בבית החולים.
 • מדיניות ותכנית אבטחה.
 • מדיניות עישון.
 • כתיבת נהלים המותאים למדיניות, כגון:
  - נהלי ניקיון
  - נוהל קבלנים
  - נוהל בנייה ושיפוצים של מחלקה פעילה בבית החולים.
    נוהל זה יכלול ממשק למניעת זיהומים עקב בנייה ושיפוצים במחלקה + רשימת תיוג בהתאם 
    לדרישות התקן.
  - כל נוהל שייתבקש במסגרת ההכנות למבדקים
  - רשימת תיוג לביצוע מבדקים עצמאיים בכל תחום ה- F.M.S
   

   3. ייעוץ לגבי ממשקי התקן עם פרק F.M.S (במידה ויידרשו נהלים בממשקים נוספים, יוכנו בהתאם לדרישות השטח).

   4. ייעוץ והכנת סקירה שנתית של האלמנטים המדידים מכל התכניות בתחום ה- F.M.S לצורך הצגה בוועדת האיכות של בית החולים.

 

חברת "בוב בטיחות ובטחון" ליוותה והכינה את בתי החולים של שירותי בריאות כללית להסמכה לתקן אקרדיטציה, בתי החולים עברו את המבדק המסכם בציונים שמעל 98%.

בין לקוחותינו:

 • בית החולים הגריאטרי השיקומי – בית רבקה – ממונה בטיחות והכנה לאקרדיטציה.
 • המרכז לבריאות הנפש "גהה" – שרותי ממונה בטיחות ובטיחות אש.
 • בית החולים לרפואת ילדים – שניידר – ממונה בטיחות והכנה לאקרדיטציה.
 • בית החולים סורוקה – הכנה למבדקי אקרדיטציה.
 • המרכז השיקומי, בית לוינשטיין – שרותי ממונה בטיחות והכנה למבדקי אקרדיטציה.
 • בית החולים קפלן – ליווי בית החולים בתחום הבטיחות ובטיחות אש.
 • המרכז לבריאות הנפש שער מנשה – ליווי בית החולים והכנה למבדקי אקרדיטציה.
 • בית החולים הגריאטרי שיקומי, שמואל הרופא –
  ייעוץ בתחום חומרים מסוכנים במסגרת הכנה למבדקי אקרדיטציה.
 • בית החולים "משגב לדך" – שרותי ממונה בטיחות.
 • בית החולים "בלינסון" – ייעוץ בתחום הבטיחות והכנת סקרי הערכת סיכונים.
 • בית החולים "מאיר" – ליווי בית החולים למבדק אקרדיטציה.
 • בית החולים "מדיקל סנטר" הרצליה – 
  שרותי ממונה בטיחות ובטיחות אש, ליווי והכנה למבדקי אקרדיטציה.

כותב המאמר:  שלום בריד

M.Sc ראש תחום בטיחות בחברת "בוב בטיחות ובטחון"