קורס רכז נגישות

17/07/22

קורס בטיחות ונגישות מקנה ידע בנושא נגישות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומעניק כלים להבנת הצרכים של  עובדים עם מוגבלות בדגש שמירה על בטיחותם והכרת  דרישות החוק.

ההשתתפות בקורס מקנה שני ימי כשירות לממוני בטיחות(עבור היומיים הראשונים) לאחר השלמת יום לימוד נוסף ניתן לקבל תעודת "רכז נגישות".

רקע לתפקיד רכז נגישות:

בשנת 1998 חוקקה כנסת ישראל את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. החוק נועד לאפשר לאנשים עם מוגבלות כלשהיא נפשית, פיזית, מנטלית, או מוגבלות אחרת ליהנות משוויון זכויות מלא. 

ציטוט " חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

במהלך השנים הוסיפו סעיפים ופרקים חדשים לחוק בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות.

כולל תקנות נגישות לשירות של מקומות ציבוריים לעם מוגבלות. 

מטרת החוק היא להפוך מבני ציבור בארץ, עסקים, מקומות בילוי, בתי חולים ועוד למקומות נגישים ושוויוניים עבור אנשים עם מוגבלות.

הנגשת החלל לאנשים עם מוגבלות והפיכתו לבטוח יותר קשורים אחד לשני . 

בדגש על מקומות עבודה שם הסיכון לעובדים ולמבקרים גבוהה יותר , ומעוגנת בחוק חובת המעביד לבטיחות עובדיו והנמצאים במקום. 

לפי התקנות החדשות שנכנסו לתוקף בשנת 2013 כל ארגון ציבורי או גוף ציבורי שמעניק שירות לכלל הציבור ומעסיק יותר מעשרים וחמש עובדים חייב לפי חוק למנות רכז נגישות.

על רכז הנגישות לפי חוק לעבור הכשרה מקצועית.

קורס יועץ בטיחות ונגישות

קורס בטיחות ונגישות

חברת בוב בטיחות וביטחון פיתחה קורס ייחודי המשלב בטיחות ונגישות ועיקרו ידע בתחום הנגישות מול צרכי הבטיחות של העובדים במקומות העבודה השונים בדגש על הצרכים הייחודיים לכל סיכון מול מוגבלות.

הקורס נועד לרכזי נגישות וממוני ובטיחות וכל מי שמעוניין בכלים לשילוב בטיחות ונגישות בארגון.

הקורס בן שלושה ימים ומקנה שני ימי כשרות לממונה בטיחות ותעודת רכז נגישות.

מודגש שחלק א של הקורס (2 ימים בהם מתמקדים על ממשקי הבטיחות והנגישות) מוכר ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה.

 מי חייב למנות רכז נגישות?

על פי החוק, גוף הנותן שירות לציבור ומעסיק 25 עובדים ומעלה, חייב למנות רכז נגישות מקרב עובדיו.

תפקיד רכז נגישות בארגון 

תפקיד רכז נגישות בארגון לספק מידע לציבור אודות נגישות השירות הציבורי, או נגישות המקום שבו שירות זה ניתן.

בפרט,לספק מידע כזה לאנשים עם מוגבלות המעוניינים בו.

לתת ייעוץ והדרכה לגוף שבו הוא פועל, בדבר חובותיו בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות.

ציטוט החוק למינוי רכז נגישות : 

סעיף 19מב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. להלן נוסח הסעיף:

"19מב. רכז נגישות

(א) מי שאחראי לאספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק 25 עובדים לפחות ימנה מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות (בסעיף זה - רכז נגישות).

(ב) רכז נגישות

ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן;

ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה."

נושאים הנלמדים בקורס:

  • חשיפה לאנשים עם מוגבלות
  • הכרות עם חוק הנגישות ותקנותיו
  • נגישות  מתו"ס – (מבנים, תשתיות וסביבה נגישות) ונגישות השרות
  • דגשים להפיכת הארגון לנגיש יותר 
  • שילוב בטיחות והנגישות
  • בטיחות ונגישות במצבי חרום
  • התאמות של סביבת העבודה בארגון לכל מוגבלות באופן מותאם אישית

תפקיד ממונה הבטיחות בהיבט הנגישות 

חלק מתפקיד ממונה הבטיחות כממונה הבטיחות לבצע סקרים  אודות ליקוי הבטיחות בארגון בו הוא עובד. 

ממונה הבטיחות אחראי על יצירת סביבת עבודה בטוחה לעובדים ואורחים בארגון תוך מתן מענה מלא לעובדים עם מוגבלות. 

סביבת עבודה בטוחה כוללת את כל  החללים בארגון בהם נמצאים עובדים ואורחים .

 

לפרטים והרשמה צרו עימנו קשר:   052-2333343 | 08-9263764 מייל: bob@bob.co.il

מתעניינים בנושא זה?השאירו פרטים ונחזור אליכם